• ساعت : ۱۴:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 
  • کد خبر : ۲۲۸۶۶
برای نخستین بار در مركز حیوانات قزوین تكثیر موش رت نژاد ویستار

به لطلف خداوند متعال و با برنامه ریزی دقیق و نظارت کارشناسان مربوطه و زیر نظر مسول کمیته اخلاق زیست پزشکی علوم پرشکی قزوین جناب دکتر دارابی ، توانستیم برای نخستین بار مدا حیوانی موش سفید رت را در مرکز تکثیر و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی قزوین پرورش دهیم .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0