• ساعت : ۱۵:۰۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 
  • کد خبر : ۲۲۸۶۹
مدل سازی موفق در مركز حیوانات قزوین

با استعانت از خداوند متعال دانشجویان رشته ی علوم تشریحی زیر نظر استاید این رشته جناب آقای دکتر دارابی و سرکار خانم دکتر صباغ ، در محیط مرکز تکثیر و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی قزوین ، توانستند عمل تزریق بیماری پارکینسون با سم (6هیدروکسین دوپامین) به هسته ی مشخص شده مغز موش رت به وسیله دستگاه استریوتکسی انجام دهند.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0