آموزش شناخت هسته های مختلف موش و استریوتكسی توسط جناب دكتر غیبی
آموزش کار با دستگاه استریوتاکسی آموزش شناخت هسته های مختلف موش و استریوتكسی توسط جناب دكتر غیبی 
برگزاری آموزش تخصصی شناخت تست های مختلف رفتار شناسی و نحوه استفاده از دستگاه استریوتاکسی و تزریق بیماری در هسته های مختلف موش آزمایشگاهی و آموزش تئوری مراحل پرفیوژن توسط جناب آقا دکتر غیبی استاد محترم دانشکده پیراپزشکی قزوین انجام پذیرفت . افراد شرکت کننده در این آموزش دانشجویان رشته های بیوتکنولوژی و پرستاری بودند .
کد خبر : ۲۲۹۴۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ 
۰۶:۵۴
برگزاری آموش كار با حیوانات آزمایشگاهی در مركز حیوانات قزوین
کد خبر : ۲۲۹۰۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ 
۰۶:۰۱
مدل سازی موفق در مركز حیوانات قزوین
کد خبر : ۲۲۸۶۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 
۱۱:۳۳
برای نخستین بار در مركز حیوانات قزوین تكثیر موش رت نژاد ویستار
کد خبر : ۲۲۸۶۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 
۱۱:۱۸

   


khobreyab.png
Medical Science Databases
Medical Science Databases

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0