•    ارتقاء سطح کیفی پژوهش در دانشگاه
•    تشویق نیروی انسانی پژوهشگر جهت انجام پژوهش
•    بهره‌برداری مناسب از نتایج تحقیقات انجام شده در مرکز در راستای تعمیم نتایج مدلینگ حیوانی به انسان
•    تمرکز فعالیت‌های تحقیقاتی و هدفمند کردن فعالیت‌ها در راستای تولید علم و اتصال حلقه‌های دانش به صنعت بر اساس نیازهای تحقیقاتی کشور و منطقه
•    فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم به‌ منظور اجرای طرح‌های تحقیقاتی و رساله‌های ارشد و دکترا
•    افزایش بهره‌وری از بستر مناسب تحقیقاتی در سطح دانشگاه
•    ایجاد ارتباط قانونمند با مراکز تحقیقاتی برون دانشگاهی
•    برگزاری کارگاه‌های پژوهشی در راستای رعایت اخلاق در انجام کار با حیوانات
•    کوشش در جلب همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور
•    همکاری علمی با سایر مراکز تحقیقاتی و آموزشی کشور.
 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0