قوانین و مقررات کار با حیوانات آزمایشگاهی در مرکز تکثیر و نگهداری حیوانات دانشگاه علوم پزشکی قزوین
1-    کار در حیوانخانه مشروط به ارائه، 1لف) پروپوزال طرح یا پایان نامه مصوب، ب) داشتن کد اخلاق، ج) گواهی کار با حیوانات است.
2-    برای شروع کار در حیوانخانه مسوول پروژه (استاد راهنما یا مجری) درخواست کتبی همراه با پیوست مدارک بند یک را به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارائه می کند. درخواست در معاونت بررسی شده و پس از احراز شرایط معرفی نامه کار به مرکز نگهداری حیوانات و حراست جهت تردد صادر می گردد. 
3-    نگهداری از حیوانات بر عهده حیوانخانه است. لازم است که محققین هزینه نگهداری از حیوانات (پلیت غذا و پوشال) در طرحهای خود تعبیه کنند. در سال 1401 به ازای هر موش کوچک روزانه یک هزار تومان و هر موش بزرگ روزانه دو هزار تومان می باشد.  
4-    مجری پروژه موظف است دو ماه قبل از شروع به کار، درخواست تهیه تعداد حیوانات مورد نیاز خود را به مرکز نگهداری حیوانات ارائه کند، در سال 1401هزینه خرید هر موش کوچک آزمایشگاهی 40 هزار تومان و هر موش بزرگ آزمایشگاهی 60 هزار تومان است.
5-    ورود هر گونه حیوان از هر نژادی ممنوع است مگر در شرایط خاص. در مورد پروژه هایی که الزام به تهیه حیوان از منابع خارج از مرکز تکثیر، نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی را دارند، لازم است تا حیوانات از مراکز معتبر خریداری و به مدت یک هفته در اتاق مخصوص قرنطینه و پس از اطمینان از سلامت و تائید مسئول مرکز به اتاق نگهداری منتقل شوند.
6-     محققین خارج از دانشگاه (طرح یا پایان نامه مصوب خارج از دانشگاه) که مایل به نگهداری حیوان خود در این مرکز می باشند بایستی هزینه ها را بر اساس تعرفه تعیین شده  به حساب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه واریز نمایند.
7-    به همراه داشتن وسایل مصرفی مورد نیاز طرح و پایان نامه (سرنگ، ماسک، دستکش، الکل، پنبه، داروی بیهوشی، فرمالین و ... ) بر عهده دانشجو می باشد.
8-    هر گونه جراحی و اقدامات تهاجمی بر روی حیوانات در ساعات اداری با نظارت مسوول حیوانخانه امکانپذیر است. انجام جراحی در ساعات استراحت حیوانات در حیوانخانه ممنوع است.
9-    ساعت کار حیوان خانه 8 الی 14:30 روزهای شنبه الی چهارشنبه بوده و خارج از این زمان و در تعطیلات رسمی هماهنگی کتبی با مسئول حیوانخانه و حراست دانشگاه الزامی است و مسوولیت بر عهده استاد راهنمای دانشجو است.
10-    دریافت برچسب قفس و چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی از مسئول مرکز حیوانات الزامی است.
11-    درج مشخصات دانشجو روی برچسب ها و نصب آن بر روی قفس های مربوطه الزامی است.
12-     حذف برچسب قفس ها پس از اتمام طول دوره کار در حیوانخانه و ارائه قفس خالی به مسئول مربوطه الزامی است.
13-    ورود دانشجو به داخل اتاق های نگهداری حیوانات ممنوع می باشد.
14-    نقل و انتقال قفس ها برعهده دانشجو می باشد. خروج حیوان از حیوانخانه بدون مجوز ممنوع است.
15-    نظافت میز کار، در طول مدت زمان کار عملی در حیوانخانه برعهده دانشجو می باشد.
16-    در حیوانخانه رعایت شئونات اسلامی الزامی است.
17-    استفاده از لوازم بهداشتی ارایشی در حیوانخانه ممنوع است، همچنین شوخی، بازی و فیلمبرداری یا عکسبرداری از حیوانات ممنوع است.
18-    در صورت وجود بیماری مشکوک یا زخم، کاهش وزن، درد و رنج حیوان، مراتب به مسوول پروژه و مسوول حیوانخانه گزارش شود.
19-    تردد در حیوانخانه و آزمایشگاه ها با روپوش،گان و دمپایی امکانپذیر است.
20-    مواد و داروهای مورد آزمایشی که باید در یخچال نگهداری شوند، با نصب برچسب با درج نام محقق در یخچال گذاشته شود و از آوردن هرگونه ماده به داخل اتاق های حیوانات خودداری شود.
21-    خونگیری، تزریق، تشریح و .... حیوانات تحت تجربه باید فقط در اتاق مخصوص انجام شود و از انجام آنها در اتاق حیوانات اکیداً پرهیز شود، همچنین نگهداری حیوانات کوچک و بزرگ مجاور همدیگر ممنوع است.
22-     مطالعه دفترچه "راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در جمهوری اسلامی ایران" قبل از شروع به کار الزامی است.


 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0