فروش ویژه موش آزمایشگاهی

 

مراحل تحویل حیوانات به محققین
1-    در ابتدای کار محققین بایستی مدارک مربوط به کار با حیوانات (پروپوزال طرح مصوب، کد اخلاق و گواهی کار با حیوانات)را همراه با درخواست کتبی به سرپرست مرکز تکثیر و نگهداری حیوانات ارایه کنند.
2-    درخواست در معاونت حقیقات و فناوری دانشگاه بررسی شده و پس از احراز شرایط معرفی نامه کار به مرکز نگهداری حیوانات و حراست جهت تردد صادر می گردد. 
3-    نگهداری از حیوانات بر عهده حیوانخانه است. لازم است که محققین هزینه نگهداری از حیوانات (پلیت غذا و پوشال) در طرحهای خود تعبیه کنند. در سال 1402 به ازای هر موش کوچک روزانه یک هزار تومان و هر موش بزرگ روزانه 5 هزار تومان می باشد.  
4-    مجری پروژه موظف است دو ماه قبل از شروع به کار، درخواست تهیه تعداد حیوانات مورد نیاز خود را به مرکز نگهداری حیوانات ارائه کند، در سال 1402هزینه خرید هر موش کوچک آزمایشگاهی 40 هزار تومان و هر موش بزرگ آزمایشگاهی 100هزار تومان است.
5-    ورود هر گونه حیوان از هر نژادی ممنوع است مگر در شرایط خاص. در مورد پروژه هایی که الزام به تهیه حیوان از منابع خارج از مرکز تکثیر، نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی را دارند، لازم است تا حیوانات از مراکز معتبر خریداری و به مدت یک هفته در اتاق مخصوص قرنطینه و پس از اطمینان از سلامت و تائید مسئول مرکز به اتاق نگهداری منتقل شوند.
6-     محققین خارج از دانشگاه (طرح یا پایان نامه مصوب خارج از دانشگاه) که مایل به نگهداری حیوان خود در این مرکز می باشند بایستی هزینه ها را بر اساس تعرفه تعیین شده  به حساب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه واریز نمایند.
7-    در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره محققین همه روزه در ساعات اداری می توانند سوالات خود را از کارشناس مربوطه مستقردر مرکز نگهداری و تکثیر حیوانات واقع در پردیس دانشگاه علوم پزشکی بپرسند.

موش سوری و موش رت

ارسال به سراسر کشور

جهت هماهنگی با این شماره تماس بگیرید .

09198493025


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0